Các ngân hàng tài trợ cho dự án L’Alyana Senses World

Các ngân hàng tài trợ cho dự án L’Alyana Senses World

Các Ngân hàng tài trợ chính

  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank

L'alyana senses world -Viettinbank

  • Ngân hàng Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh – HDBank

HDBANK

Điều kiện cho vay

Đơn vị phát triển dự án dự kiến sẽ thiết lập cơ chế một cửa, khách hàng mua sản phẩm sẽ chỉ làm việc với một đầu mối, đơn giản và thuận tiện.

Khách hàng sẽ được vay đến 80% giá trị sản phẩm, thời hạn vay tối đa đến 25 năm, lãi suất cạnh tranh và các chính sách khác trong ngày mở bán sẽ công bố.